Posts

Canvas

Canvas

​Considering that I use different canvases to draw my works, I decided to explain a bit about canvases and their types in this post.​
نقاشی آبستره

نقاشی آبستره

هنر انتزاعی یا آبستره در قرن بیستم میلادی شکل گرفت. این هنر گونه ای از  هنر است که طراحی ها و اصول تصویر سازی از زندگی طبیعی را درهم شکسته و فرم  و رنگ را به انفجار وا می دارد. شاید بدون شک بتوان گفت که این هنر ،  طراحی هنرمند از آنچه که احساس می کند می باشد.در این میان به نظر میرسد که  آبستره به تصویر کشیدن زندگی واقعی در بهترین حالت نیست، و گاهی تنها  قسمتی از حیات آدمی را بدون پرداختن به جزئیاتش نشانگر است. هنر آبستره  متشکل از سبک سورئالیسم و دادائیسم و کوبیسم و فوویسم است.
بایگانی نوشته‌ها